Aktualności Aktualności

Białowiescy leśnicy pogłębiają wiedzę botaniczną

„Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić” – wychodząc z tego założenia, pracownicy Nadleśnictwa Białowieża we środę 5 czerwca wzięli udział w szkoleniu botanicznym.

Szkolenie miało charakter warsztatów terenowych. Przemieszczając się po terenie nadleśnictwa, mieliśmy okazję zarówno do przypomnienia i utrwalenia sobie wiedzy botanicznej, jak też jej uzupełnienia. Przekazana przez naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – dr. Artura Obidzińskiego i dr Wojciecha Ciurzyckiego – wiedza, obejmowała bowiem nie tylko rozpoznawanie gatunków i siedlisk leśnych, ale także rośliny muraw i łąk, a także procesy zachodzące w świecie roślin, ich kierunki i uwarunkowania.

Wszystko to przedstawione było w kontekście przyszłego wykorzystania podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych, a dyskusyjno-warsztatowa forma zajęć sprzyjała przyszłemu twórczemu podejściu do edukacyjnych wyzwań.