Projekty Projekty

Fundusz leśny chroni żubra w Nadleśnictwie Białowieża

Fundusz leśny chroni żubra w Nadleśnictwie Białowieża

Nadleśnictwo Białowieża prowadzi działania związane z ochroną żubra, finansowane ze środków Funduszu leśnego.
Kompleksowa ochrona żubra w Polsce

Kompleksowa ochrona żubra w Polsce

Nadleśnictwo Białowieża prowadzi projekt związany z ochroną czynną żubra.
Projekt ochrony gatunków i siedlisk

Projekt ochrony gatunków i siedlisk

Nadleśnictwo Białowieża realizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe.