Aktualności Aktualności

GOŚCIMY LEŚNIKÓW Z ŁOTWY ORAZ SŁOWACJI

Nadleśnictwo Białowieża w dniu 14 lipca gościło grupę leśników z Łotwy. W trakcie wizyty goście zapoznali się z aktualnymi problemami związanymi z zarządzaniem oraz ochroną cennego obiektu przyrodniczego, jakim jest Puszcza Białowieska. W części terenowej sporo uwagi poświęcono dominującemu w ostatnim czasie problemowi zamierania drzewostanów na skutek gradacji kornika drukarza. Program wizyty obejmował także wizytację siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 - zaprezentowano m.in. dobrze zachowane naturalne drzewostany na siedliskach grądowych rezerwatu Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej.

Dwa dni później – 16 lipca – Nadleśnictwo miało przyjemność gościć 40-osobową grupę leśników ze Słowacji. Wizyta ta poświęcona była zagadnieniom związanym z ochroną przyrody, edukacją oraz udostępnieniem turystycznym Nadleśnictwa. Doskonałe możliwości zaprezentowania gościom tych zagadnień daje ścieżka edukacyjna „Żebra Żubra".