Aktualności Aktualności

Informacja o rozpoczęciu konsultacji publicznych dotyczących projektu Planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska)

6 listopada 2023 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Planu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska).

Wszyscy zainteresowani udziałem w konsultacjach w dniach od 6 listopada do 3 grudnia 2023 roku mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj.: projektem Planu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska) wraz z załącznikami.

Dokumentacja sprawy jest udostępniona na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/komunikaty oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://bip.mos.gov.pl/dostep-do-informacji-oraz-udzial-spoleczenstwa-w-podejmowaniu-decyzji/ w zakładce: Konsultacje społeczne projektu Planu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska).

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu w terminie od 6 listopada do 3 grudnia 2023 roku. Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie tego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej można przesyłać:

-    na adres e-mail: zpz.konsultacje@klimat.gov.pl

-    lub na adres pocztowy:

 Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 ul. Wawelska 52/54

 00-922 Warszawa

Uwagi i wnioski złożone w terminie będą rozpatrywane przez Ministra Klimatu i Środowiska.