Aktualności Aktualności

JUŻ PONAD PÓŁ MILIONA…

W związku z dynamicznym rozpadem drzewostanów świerkowych, związanym z ograniczeniami w realizacji niezbędnych zadań hodowlano-ochronnych, leśnicy z Puszczy Białowieskiej od 2012 roku, tj. od początku obowiązywania Planu Urządzenia Lasu na lata 2012-2021 prowadzą szczegółowy monitoring drzewostanów pod kątem zasiedlenia przez kornika drukarza. Informacje są zbierane na bieżąco, a następnie zestawiane i przekazywane do jednostki nadzorującej. W okresie intensywnego rozwoju korników, tj. II i III kwartale roku, dane są przekazywane co tydzień.

Poniżej kilka aktualnych informacji o gradacji kornika drukarza w Nadleśnictwie Białowieża:

  1. Wg stanu na dzień 31 sierpnia b.r., ilość drzew zasiedlonych przez kornika drukarza przekroczyła już ponad pół miliona m3. Wyznaczono łącznie 504 330 m3 drzew zasiedlonych, w tym:
  • w drzewostanach ponad 100-letnich (wg def. prof. Wesołowskiego) - 285 855 m3,
  • w drzewostanach do 100 lat – 131 441 m3,
  • w rezerwatach przyrody – 87 035 m3.

  1. Od początku 2016 roku, wg stanu na koniec sierpnia, wyznaczono 150 625 szt. drzew zasiedlonych przez kornika drukarza o masie 171 292 m3. Ze wskazanej powyżej ilości usunięto jedynie 3 600 szt. zasiedlonych świerków o masie 1 958 m3.

  1. Porównanie ilości drzew zasiedlonych, wyznaczonych w latach 2012 - 2016 wg stanu na koniec sierpnia każdego roku potwierdza fakt, iż w 2016 roku dynamika rozwoju kornika drukarza jest zdecydowanie wyższa w stosunku do lat poprzednich.

  1. Dodatkowo w bieżącym roku, od początku maja, zebrano z pułapek feromonowych blisko 188 litrów korników. Przy założeniu 1 cm3 = 40 szt., zebrano przeszło 7,5 mln szt. imago.
  2. Wraz z postępem gradacji kornika drukarza wzrasta ilość drewna martwego, potęgując tym samym zagrożenie pożarowe, zwłaszcza w Rezerwacie Krajobrazowym Władysława Szafera i drzewostanach ponad 100-letnich. Innym problemem związanym z niedostatecznym ograniczaniem rozwoju kornika drukarza jest rosnąca liczba drzew stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.