Aktualności Aktualności

Nadleśnictwo Białowieża informuje

Nadleśnictwo Białowieża informuje o kontynuowaniu prac mających na celu poprawę stanu technicznego i przejezdności dróg będących dojazdami pożarowymi.

Dojazdy pożarowe stanowią podstawową sieć komunikacyjną kompleksu leśnego, istotną w planowaniu i organizowaniu akcji ratowniczo-gaśniczych i powinny spełniać parametry określone w przepisach dotyczących zasad zabezpieczenia  przeciwpożarowego lasów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

Sieć dróg stanowiących dojazdy pożarowe zapewnia możliwość przejazdu dla sprzętu ratowniczo-gaśniczego, którym dysponują jednostki Państwowej Straży Pożarnej, w celu szybkiego dotarcia do miejsca ewentualnego pożaru, ale także do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Aby dojazdy pożarowe spełniały swoje zadanie, odkrzaczane są pobocza i obcinane zwisające zbyt nisko gałęzie, dowożony jest żwir w celu uzupełnienia ubytków w jezdni, która następnie jest wyrównywana.

Należy nadmienić, że prace są prowadzone zgodnie z zaleceniami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce i wymogami określonymi w Planie zabezpieczenia przeciwpożarowego Puszczy Białowieskiej oraz wykonywane są poza okresem lęgowym ptaków.