Aktualności Aktualności

Nekrolog

Nadleśnictwo Białowieża zawiadamia, że w dniu 03 lutego 2021 r. zmarł w wieku 82 lat Ś.P. Anatol Filipczuk – leśnik, brakarz, emerytowany pracownik Nadleśnictwa Białowieża. Z zamiłowania pszczelarz.

Był wieloletnim pracownikiem Lasów Państwowych, na stanowiskach związanych z brakarstwem i nadzorem nad gospodarką drewnem. Pracował w Nadleśnictwach Bielsk, Nurzec, Browsk, Hajnówka i Białowieża. W międzyczasie pracował w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Hajnówce oraz w Zespole Transportu i Spedycji Drewna w Białymstoku. Był pracownikiem służb nadzoru gospodarki drewnem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku obwodu nadzorczego obejmującego nadleśnictwa: Hajnówka, Browsk, Bielsk, Białowieża, Rudka i Nurzec, jak również prowadził sprawy praktycznego szkolenia uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży z dziedziny użytkowania lasu. Ostatnim miejscem Jego pracy było Nadleśnictwo Białowieża, gdzie pracował na stanowisku specjalisty Służby Leśnej ds. nadzoru gospodarki drewnem.

W dniu 29 sierpnia 2003 r. odszedł na zasłużoną emeryturę.

Z Rodziną oraz Wszystkimi Bliskimi łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pracownicy Nadleśnictwa Białowieża