Aktualności Aktualności

ODZNAKA KRAJOZNAWCZA – SZLAKIEM ZABYTKÓW ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO W POLSCE

Odznaka Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce została ustanowiona w roku 2008 przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie z okazji trzydziestej rocznicy wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO pierwszych polskich obiektów.

Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności polskich obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zdobywanie odznaki odbywa się według regulaminu na stronie http://kkionz.om.pttk.pl/?unesco,12