Aktualności Aktualności

Przyszli w noc śnieżną i mroźną…

9 lutego to ważna data dla wszystkich Polaków, w tym także leśników. Dokładnie 80 lat temu oddziały NKWD dokonały pierwszej masowej deportacji Polaków na Syberię.

Wywózka objęła głównie rodziny urzędników państwowych. Wśród nich było około 7 tysięcy leśników.  Nie wszystkim udało się wrócić. Wielu z nich nigdy nie zobaczyło ponownie ziemi ojczystej.

80 rocznica tych tragicznych wydarzeń została upamiętniona przez leśników mszą świętą za zmarłych Sybiraków, pod przewodnictwem proboszcza parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży – księdza Bogdana Popławskiego. Podczas mszy wznoszono również modlitwy w intencji tych, którym udało się powrócić z nieludzkiej ziemi. Po wspólnej modlitwie, uczestnicy wydarzenia wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Leśników Puszczy Białowieskiej.

Następnie, członkowie Stowarzyszenia Grupa Wschód przeprowadzili plenerową inscenizację aresztowania rodziny leśnika przed NKWD. Rekonstrukcja miała na celu jak najwierniesze oddanie ówczesnej rzeczywistości. Pokazano moment przybycia żołnierzy NKWD pod dom leśnika, dramatyczną rozmowę, kiedy wydano nakaz spakowania się i opuszczenia mieszkania przez całą rodzinę, a także szydzenie z narodowości i przemoc fizyczną wobec prób ucieczki. Wszystkie sceny opatrzone zostały komentarzem dr Bogusława Kosela z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Miejsce rekonstrukcji tych dramatycznych wydarzeń nie zostało wybrane przypadkowo. Nieopodal bowiem mieściła się przedwojenna dyrekcja Lasów Państwowych. Wielu leśników pracujących w tej dyrekcji zostało wywiezionych na nieludzką ziemię - podkreślił Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Pan Andrzej Józef Nowak.

Tułaczy los Polaków z lat 40 ubiegłego wieku jest losem tragicznym. Jest to jedna z najczarniejszych kart historii narodu polskiego. Noc z 9 na 10 lutego 1940 była dla niektórych końcem świata. Zabrano im wszystko oprócz wiary. Leśnicy byli grupą szczególnie dotknięta wywózkami, bo ich etosem była wiara i miłość do ojczyzny. Będziemy zawsze pamiętać o Golgocie Wschodu, o tych, którzy tam zostali – podsumował Dyrektor.

Andrzej Bieluczyk ze Stowarzyszenia Grupa Wschód i pomysłodawca rekonstrukcji podkreślił, że w rekonstrukcji biorą też udział osoby, których rodziny w 1940 roku zostały wywiezione. Dodał, iż taka forma przekazywania historii lepiej trafia do młodych ludzi, niż składanie kwiatów pod pomnikami.

Warto przypomnieć, że z obszaru dzisiejszej polskiej części Puszczy, tylko 10 lutego 1940 r. deportowano 214 rodzin, wśród nich 89 rodzin leśników – ponad 400 osób. W latach 1940-1944 z całego regionu Puszczy Białowieskiej wywieziono na Syberię kilka tysięcy osób.

Współorganizatorami obchodów 80 rocznicy wywózki Polaków na Syberię była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży, Technikum Leśne w Białowieży, Polskie Towarzystwo Leśne, Oddział w Białymstoku, Białowieskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Puszczy.