Aktualności

Wieloletnią tradycją Nadleśnictwa Białowieża jest prowadzenie akcji zimowego dokarmiania wolnościowego stada żubrów, żyjących na terenie Puszczy Białowieskiej.

Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na konferencję Edukacja w lesie Organizatorami konferencji są: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku , Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Nadleśnictwa: Czarna Białostocka, Dojlidy, Krynki, Knyszyn, Supraśl, Waliły, Żednia.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 2 Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2021 nr 2021/BZP 00067278/02/P

Zagrożenie pożarowe

W okresie od 1 kwietnia do 30 września w biurze Nadleśnictwie Białowieża, pełnione są dyżury w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym.

Bądź bezpieczny w lesie

Puszcza pełna jest martwych drzew. Robimy wszystko, aby zapewnić Państwu bezpieczne jej zwiedzanie.

Informacja publiczna i o środowisku

Aby usprawnić proces udzielania informacji, w tej zakładce zamieszczamy dokumenty, o które pytają Państwo najczęściej we wnioskach o udostępnienie informacji.

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Nadleśnictwo Białowieża przedstawia poniżej obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO: