Aktualności Aktualności

ŚCIEŻKA „ŻEBRA ŻUBRA” JUŻ OTWARTA!

Dnia 21 kwietnia br. na terenie Nadleśnictwa Białowieża została oddana do użytku ścieżka edukacyjna „Żebra Żubra”.

Trasa ta jest jednym z najpiękniejszych szlaków przebiegających przez Puszczę Białowieską. Rozpoczyna się przy drodze łączącej Białowieżę ze wsią Pogorzelce, a kończy przy Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego.

Obiekt został wybudowany w latach 1978-1980 wg projektu Jacka Wysmułka – leśniczego do spraw turystycznych w Nadleśnictwie Białowieża i jego żony Barbary Ewy. Trasa ma długość 2,7 km i prowadzi przez różnorodne typy siedliskowe lasu – podmokłe olsy, lasy bagienne, wilgotne i świeże. Niemal połowę szlaku tworzy drewniana kładka, pozostałą część stanowi gruntowa ścieżka. Niegdyś trasa była zbudowana z dębowych i jesionowych desek i szczap, których nierówna powierzchnia oraz odstępy pomiędzy nimi przypominały żebra – stąd nazwa ścieżki.

Serdecznie zapraszamy!