Aktualności Aktualności

Spotkanie przeciwpożarowe w OEL "Jagiellońskie"

W związku z wzrostem potencjalnego zagrożenia pożarowego w Puszczy Białowieskiej dnia 28.07 br. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku w sprawie opracowania planu podniesienia poziomu zabezpieczenia przeciwpożarowego obszaru puszczy i gotowości operacyjnej służb ratowniczych.

Sytuacja pożarowa, która zaistniała w Puszczy Białowieskiej, jest specyficzna i wymaga nadzwyczajnych działań profilaktycznych. Spotkanie miało na celu omówienie wspólnie z zainteresowanymi podmiotami istniejących warunków oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem specyfiki przyrodniczej obszaru Puszczy Białowieskiej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele DGLP w Warszawie, IBL, RDLP w Białymstoku, Starostwa Powiatowego, Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce oraz Nadleśnictwa Białowieża, Browsk i Hajnówka.