Aktualności Aktualności

Studenci z Czech przyjechali po wiedzę do Puszczy Białowieskiej

Magistranci z wydziału leśnego „Czech University of Life Science” w Pradze na terenie Nadleśnictwa Białowieża odbyli dwudniowe (14-15 maja) zajęcia dydaktyczne w ramach organizowanej wymiany studenckiej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

       Przyszli leśnicy z Czech zapoznani zostali z zagadnieniami oraz problemami związanymi z działaniami hodowlano-ochronnymi, mającymi na celu zachowanie cennych drzewostanów Puszczy Białowieskiej. 
       W ramach zajęć edukacyjnych młodzi adepci leśnictwa w terenie podziwiali siedliska leśne z borealną świerczyną na torfie w dolinie rzeki Narewki. Oprócz drzewostanów wilgotnych związanych z płynącymi wodami, Czechów zainteresowało szczególnie bogactwo botaniczne roślin zielnych. 
       W dalszym ciągu zajęć, studenci zostali zapoznani z aspektami związanymi z pracami wykonanymi celem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym pożarowego przy szlakach turystycznych, drogach leśnych oraz publicznych. Na przykładzie powierzchni odnowionych w nadleśnictwie w 2018 roku studenci poznali również zasady i metodykę odnawiania metodą grupową dębu.