Aktualności Aktualności

Światowy Dzień Pszczół

20 maja po raz czwarty obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół.

 Ustanowiony on został przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2018 roku. W tym dniu podkreśla się, jak ważne dla bioróżnorodności Ziemi są gatunki zapylające, zwłaszcza pszczoły. Zwraca się także uwagę na zagrożenia dla tych owadów.

Na świecie żyje 25 tysięcy gatunków pszczół i ponad 470 w Polsce. Zapylają one ok. 30% upraw rolnych i ok. 90% roślin w środowisku naturalnym. Polskie gatunki pszczół to m.in. trzmiel, lepiarka, pszczolinka, miesierka, murarka. Najbardziej znana jest oczywiście pszczoła miodna.

Niestety w ostatnich latach coraz więcej pszczół ginie. Spowodowane to jest utratą siedlisk oraz bazy pokarmowej i lęgowej na skutek rozbudowy miast, zwiększania areałów upraw, częstym koszeniem trawników i stosowaniem środków ochrony roślin w rolnictwie.

Żeby ratować pszczoły należy zrezygnować z oprysków chemicznych, sadzić kwiaty przyjazne pszczołom i zapewnić im wodę, rzadziej kosić trawniki oraz kupować miód od lokalnych pszczelarzy.