Aktualności Aktualności

SZKOLENIE NADLEŚNICTWA MYSZYNIEC

W dniu 18 lipca br. gościliśmy pracowników Nadleśnictwa Myszyniec (RDLP w Olsztynie) na wyjeździe szkoleniowym.

Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy z zakresu wpływu ochrony biernej na trwałość i różnorodność biologiczną lasu oraz ochrony czynnej ekosystemów leśnych metodami gospodarki leśnej. Pierwszym punktem była lustracja drzewostanów dotkniętych gradacją kornika drukarza na terenie leśnictwa Nowe przy Drodze Sinickiej. Został tam przedstawiony przebieg gradacji kornika drukarza na terenie Nadleśnictwa Białowieża na przykładzie prezentowanych wydzieleń leśnych. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć zamarłe wskutek gradacji drzewostany zarówno starszych, jak i młodszych klas wieku. Następnie na terenie Rezerwatu Krajobrazowego Władysława Szafera została omówiona problematyka zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i pożarowego.

Kolejnym punktem szkolenia była prezentacja projektu „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" realizowanego na terenie Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej wraz z wizytą na wieży widokowej. Stamtąd uczestnicy udali się na odnowioną ścieżkę edukacyjną „Żebra Żubra". Szkolenie zostało podsumowane na parkingu przy Rezerwacie Pokazowym Żubrów BPN.

Uczestnikom dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie!