Aktualności Aktualności

SZKOLENIE UCZESTNIKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Dnia 23 czerwca br. Nadleśnictwo Białowieża gościło uczestników Studiów Podyplomowych „Hodowla lasu” w Katedrze Hodowli Lasu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Podczas szkolenia zostały przedstawione problemy związane z ochroną przyrody i konsekwencjami występowania gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej. Szkolenie rozpoczęło się w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie", gdzie została przedstawiona prezentacja na temat gradacji kornika drukarza w Nadleśnictwie Białowieża. Następnie grupa udała się na teren leśnictwa Grudki, aby na własne oczy zobaczyć skutki gradacji. Miejscowy leśniczy zaprezentował drzewostany świerkowe będące na różnym etapie rozpadu oraz przykłady odnowienia lasu, gdzie na powierzchniach zabezpieczonych poprzez grodzenie drzewa mają korzystne warunki do wzrostu. Następnie uczestnicy udali się na teren leśnictwa Nowe, gdzie leśniczy zaprezentował młode drzewostany świerkowe zamarłe wskutek gradacji kornika drukarza i oraz opowiedział o innych aspektach hodowli lasu na terenie swojego leśnictwa.