Aktualności Aktualności

Szkolenie z obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO

Co leśnik wie o Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO? Wszystko! I dzięki temu może lepiej chronić Puszczę Białowieską.

Właśnie zakończyło się szkolenie pracowników trzech nadleśnictw Białowieża, Browsk, Hajnówka oraz pracowników Białowieskiego Parku Narodowego z Obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO, które przeprowadzili światowej klasy eksperci: profesor Marek Konarzewski przedstawiciel Polskiego Komitetu do spraw UNESCO i Anna Marconi-Betka kierownik zespołu ds. światowego dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. W szkoleniu wzięło udział 160 leśników.

Celem szkolenia było podniesienie kompetencji leśników z terenu Puszczy Białowieskiej – pracowników LP oraz pracowników Białowieskiego Parku Narodowego – w zakresie zarządzania i ochrony w Puszczy Białowieskiej, Obiekcie Światowego Dziedzictwa. W trakcie szkolenia poruszone zostały bardzo istotne zagadnienia związane z podziałem Puszczy na strefy tj. reżimy ochronne oraz wynikające z nich zasady ochrony. Omówione zostały zapisy Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, a także historia obiektu. Dopełnieniem kompleksowego szkolenia były zagadnienia związane z rozwojem regionu Puszczy Białowieskiej i wykorzystaniem marki Obiektu Światowego Dziedzictwa do promocji regionu.

Wspaniałe merytoryczne szkolenie, które było nam bardzo potrzebne. Wiemy nieporównywalnie więcej na temat obiektów OŚD. Wiedza, którą dzisiaj przekazali nam wybitni eksperci z pewnością będzie obecna w naszej codziennej pracy – mówi Katarzyna Gurowska, koordynator projektów rozwojowych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Dodatkowo w trakcie szkolenia Rafał Zubkowicz z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przedstawił plan trójstronnej współpracy na linii Państwowa Agencja Ochrony Środowiska „Park Narodowy Puszcza Białowieska” (Białoruś) – Białowieski Park Narodowy – Lasy Państwowe, współpracy mającej na celu wspieranie i umacnianie Obiektu Światowego Dziedzictwa. Plan zakłada wspólne działania wspierające rozwój transgranicznej turystyki, promocję Obiektu Światowego Dziedzictwa, wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania zasobami przyrodniczymi, jak również wymianę publikacji i wydawnictw poświęconych Puszczy. Ważnym założeniem współpracy jest także podniesienie kwalifikacji i zwiększenie potencjału merytorycznego poszczególnych instytucji. Współpraca planowana jest na poziomie transgranicznym i regionalnym.

Otaczający nas świat się zmienia, zmienia się klimat, musimy za tym nadążyć. Wszyscy oczekują od nas szczególnej uwagi i precyzji w prowadzeniu prac pielęgnacyjnych i ochronnych na terenie Puszczy Białowieskiej, dlatego rozwijamy nasze kompetencje, systematyzujemy wiedzę i regularnie się szkolimy. Dzięki dzisiejszemu szkoleniu będziemy mogli te oczekiwania bezbłędnie spełnić. Tego nam brakowało – podsumowuje Gurowska.

Szkolenie poświęcone Obiektom Światowego Dziedzictwa odbyło się 6 marca 2019 roku w Białowieskim Parku Narodowym. Wzięło w nim udział 160 leśników z trzech nadleśnictw: Browsk, Hajnówka, Białowieża oraz Białowieskiego Parku Narodowego. Szkolenie przeprowadzili: prof. Marek Konarzewski przedstawiciel Polskiego Komitetu do spraw UNESCO i ekspertka ds. Puszczy Białowieskiej Anna Marconi-Betka kierownik zespołu ds. światowego dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.