Aktualności Aktualności

Tereny dostępne dla turystów

Informacja o udostępnionym terenach leśnych, drogach i szlakach.

Poniżej znajdą Państwo aktualną mapę lasów objętych okresowym zakazem wstępu wraz z zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża. Mapę i zarządzenie można pobrać w formie pliku *.pdf i *.jpg u dołu strony. 

Zachęcamy również do zapoznania się z ogólnymi zasadami bezpiecznego korzystania z lasów.

Przypominamy jednocześnie, że w licznych obszarach objętych ochroną rezerwatową obowiązują związane z tym ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie przyrody.

Od 1 stycznia 2023 roku na terenie Nadleśnictwa Białowieża obowiązuje mapa lasów objętych okresowym zakazem wstepu wprowadzona zarządzeniem nr 33/2022.