Aktualności Aktualności

Tereny dostępne dla turystów

Informacja o udostępnionym terenach leśnych, drogach i szlakach.

Poniżej znajdą Państwo aktualną mapę obszarów objętych zakazem oraz obszarów udostępnionych wraz z zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża. Mapę można pobrać w formie plików png i pdf u dołu strony. 

Zachęcamy również do zapoznania się z ogólnymi zasadami bezpiecznego korzystania z lasów.

Przypominamy jednocześnie, że w licznych obszarach objętych ochroną rezerwatową obowiązują związane z tym ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie przyrody.