Aktualności Aktualności

W trosce o obszary Natura 2000

Na kolejny rok przewidziano działania na rzecz poprawy stanu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk występowania gatunków na obszarach leśnych należących do sieci Natura 2000.

Niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere) 

Dość pospolita roślina w naszym kraju, występująca często w postaci dużych łanów, rośnie głównie w lasach liściastych o wyższym stopniu wilgotności. 

Dość ekspansywna. Posiada bardzo ciekawy sposób na rozprzestrzenianie własnych nasion, czego skutkiem jest przedłużenie ciągłości gatunku w lesie przez jak najdłuższy okres. 

Torebka nasienna niecierpka jest bardzo wrażliwa na jakikolwiek dotyk czy podmuch wiatru, wiec po delikatnym ruchu małe nasionka rozpryskują się na wszystkie strony. 

Jest to tzw. zjawisko autochorii, czyli samoczynnego rozsiewania nasion. 

Warto wspomnieć, nie mniej inwazyjnego Niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora), na którego także możemy natknąć się w Puszczy Białowieskiej.

Gatunek zawleczony, który w Polsce czuje się znakomicie w zasięgu całego kraju, natomiast skutecznie utrudnia życie i rozwój wielu innych cennych gatunków roślin, szczególnie na obszarach Natura 2000. 

Na przyszły rok, planujemy szereg działań na rzecz poprawy stanu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk występowania gatunków na obszarach leśnych należących do sieci Natura 2000. 

Metodyka prac, polegać będzie głównie na zabiegach usuwania Niecierpka drobnokwiatowego poprzez wyrywanie ręczne. 

Kontrolowany będzie pas o szerokości 20 m. wokół miejsca stwierdzenia rośliny, natomiast zebrana biomasa zostanie zebrana i trafi na kompost.