Aktualności Aktualności

Wizyta członków PROP w Nadleśnictwie Białowieża

W dniach 21-22 czerwca br. w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego (BPN) odbyła się międzynarodowa konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w kooperacji z Ministerstwem Środowiska (MŚ).

Tematem była wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i technologii w zakresie dotyczącym postępowania z inwazyjnymi gatunkami obcymi w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów".

Oprócz szeregu referatów, prezentacji i wystąpień prelegentów polskich i zagranicznych, członkowie Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP) wspólnie z Andrzejem Szweda-Lewandowskim, Głównym Konserwatorem Przyrody, wizytowali drzewostany Nadleśnictwa Białowieża. Na czterech powierzchniach zaprezentowano i omówiono następujące zagadnienia:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, zagrożenie pożarowe oraz zachowanie celu ochrony na przykładzie rezerwatu przyrody – Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera.
  2. Zamieranie drzewostanów świerkowych w różnych klasach wieku na siedlisku grądu subkontynentalnego (9170).
  3. Skuteczne działania związane z ograniczaniem gradacji kornika drukarza przed wprowadzeniem ograniczeń obowiązujących w obecnym Planie Urządzania Lasu.
  4. Dynamika gradacji kornika drukarza w 2016 roku.

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji odbyło się w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie".