Aktualności Aktualności

WIZYTA LEŚNIKÓW Z LITWY

W pierwszych dniach września Puszczę Białowieską odwiedzili zaprzyjaźnieni leśnicy z Nadleśnictw Wilno i Niemenczyn.

Podczas wizyty w Nadleśnictwie Białowieża goście zapoznali się z obecnymi problemami związanymi z zarządzaniem tym wyjątkowym obiektem przyrodniczym. W programie wizji terenowej znalazły się drzewostany przy drodze Sinickiej w leśnictwie Nowe, gdzie przedstawiono problematykę masowego zamierania drzewostanów ponadstuletnich oraz młodszych klas wieku. W Rezerwacie Krajobrazowym Władysława Szafera gości zapoznano z tematyką zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i pożarowego. Podczas spotkania goście zadawali wiele pytań, między innymi o to, jakie możliwości mają leśnicy puszczańskich nadleśnictw aby ograniczać rozwój gradacji kornika drukarza.

Całość pobytu w nadleśnictwie podsumowano na uroczysku Hajduki.