Aktualności Aktualności

Wizyta leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

Puszcza Białowieska to obiekt wyjątkowy. Możliwość obserwacji kompleksu leśnego poddanego różnym formom ochrony oraz zagospodarowania przyciąga leśników z Polski i zagranicy. Największym problemem obecnie jest rozwijająca się od kilku lat gradacja kornika drukarza.

Owad ten zabił od 2012 roku na terenie Nadleśnictwa Białowieża niemal 300 000 drzew. Tematyka ta była przedmiotem wizyty leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, którzy odwiedzili nas 14 czerwca bieżącego roku. Program wizyty obejmował prezentację historii rozwoju trwającej obecnie gradacji kornika drukarza na terenie Nadleśnictwa, a następnie wizytację powierzchni dotkniętych tym zjawiskiem w czasie poprzednich masowych pojawów Ips typographus. Przedmiotem dyskusji były metody ograniczania rozwoju gradacji kornika oraz najlepsze praktyki w zakresie odnowienia lasu. Kolejnym punktem programu była problematyka związana z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego. Ten aspekt pracy leśników został omówiony w Rezerwacie Krajobrazowym Władysława Szafera. Szlak Dębów Królewskich stał się doskonałą okazją do krótkiej prezentacji historii Puszczy Białowieskiej, gdzie poszczególne dęby noszące imiona władców tych ziem są świadkami dziejów regionu. Wizyta zakończyła się spacerem ścieżką edukacyjną „Żebra Żubra". Idąc świeżo wyremontowaną ścieżką można z bliska przyjrzeć się różnorodności siedlisk występujących w Puszczy Białowieskiej oraz jej gatunkowemu bogactwu. Tuż przy ścieżce można podziwiać  kwitnące właśnie storczyki – kukułki Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii). Odwiedzający mogą pokusić się o rozpoznawanie głosów ptaków – można tu usłyszeć różne gatunki - od tych pospolitych, takich jak zięba (Fringilla coelebs) lub kos (Turdus merula), po puszczańskie rarytasy, np. muchołówkę małą (Ficedula parva).   

Mamy nadzieję, że wizyta w Nadleśnictwie Białowieża oraz Puszczy Białowieskiej pomogła naszym kolegom z przeciwległego krańca Polski lepiej zrozumieć wyzwania, z jakimi mierzą się białowiescy leśnicy oraz wyrobić sobie własny pogląd w sprawie, która w ostatnich miesiącach regularnie pojawia się w krajowych i zagranicznych mediach.