Aktualności Aktualności

Zakup lasów i gruntów

Nadleśnictwo Białowieża jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.

W szczególności kupimy las lub grunt, który:

  • Bezpośrednio przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Białowieża;
  • Zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości będącego w zarządzie Nadleśnictwa Białowieża;
  • Regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Nieruchomość wnioskowana o nabycie powinna spełniać następujące wymogi formalne:

  • W Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez Starostwo działka musi być sklasyfikowana jako las (Ls), a jeżeli jest rola to musi być przeznaczona do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy na zalesienie;
  • Sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny tj. mieć założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich;
  • Granice działki są znane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze granicznym.

Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy do kontaktu: