Aktualności Aktualności

Zmiany w zasadach szacowania szkód

Nadleśnictwo Białowieża, informuje, że 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 651), która zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Od 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

Szacowania szkód, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.