Asset Publisher Asset Publisher

Kolejna wizyta zespołu ds. bezpieczeństwa publicznego

       Niestety, brak możliwości czynnych działań w ubiegłych latach odnośnie drzew zasiedlonych przez kornika drukarza doprowadził do sytuacji, że na zarządzanym terenie mamy do czynienia z ogromną ilością drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu !
 
Na bieżąco prowadzimy prace z zakresu bezpieczeństwa publicznego, skupiając się przede wszystkim na drzewach zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, znajdujących się przy:
drogach publicznych i leśnych udostępnionych do ruchu publicznego,
dojazdach pożarowych,
szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych,
innych miejscach, gdzie takie prace muszą być wykonane.
 
         W bieżącym roku, wg stanu na koniec kwietnia ścięto i pozostawiono do naturalnego rozkładu już ok. 3 600 szt. drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego 
Przed realizacją prac wykonujemy przeglądy bieżące i okresowe, wykonując szczegółowe zestawienia i dokumentację fotograficzną 
 
      W ostatnich dniach, na podstawie Decyzji Dyrektora RDLP w Białymstoku odbyła się kolejna lustracja terenowa zespołu, którego rolą jest wydanie opinii o zasadności wykonania prac z zakresu bezpieczeństwa publicznego. W skład ww. zespołu wchodzą:
 
przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej 
przedstawiciel Policji 
przedstawiciel Instytutu Badawczego Leśnictwa,
specjalista ds. BHP
 
Po wydaniu pozytywnej opinii nadleśnictwo przystąpi do realizacji kolejnego etapu prac mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.
 
Drzewa po ścięciu pozostaną na gruncie do naturalnego rozkładu.