Asset Publisher Asset Publisher

Pasieka w listopadzie

W listopadzie pasieka jest już praktycznie przygotowana do zimowli.

Zimowla jest to okres zimowania pszczół, który trwa od ich ostatniego jesiennego do pierwszego wiosennego oblotu.

Wcześniej w sierpniu i wrześniu pszczelarze usunęli w ulach z gniazd stare ciemne plastry – siedlisko chorobotwórczych grzybów i bakterii. Uzupełnili też zapasy pokarmowe dla pszczół, tak aby starczyło ich do wiosny. Po pierwszych przymrozkach ostatecznie ustalili wielkość pszczelich gniazd zwężając zbyt obszerne niekorzystne do zimowania.

W listopadzie zdarzają się jeszcze czasem pogodne dni z temperaturą powietrza około 10°C lub wyższą, kiedy można zobaczyć w pasiece młode pszczoły wykonujące loty oczyszczające. W pozostałe dni pszczoły nie opuszczają uli.