Asset Publisher Asset Publisher

Żubr pod stałą opieką leśników

Opieka na stadem żubrów w Puszczy Białowieskiej jest to zadanie „na cały etat i cały rok”. W okresie letnim leśnicy prowadzą sianokosy na puszczańskich łąkach, a zebranym sianem napełniają brogi i paśniki.

Z nastaniem późnej jesieni żubry zaczynają się zbierać w stada i potrzebują większej ilości karmy, co wyznacza punkt rozpoczęcia sezonu dokarmiania. Od listopada do marca, na bieżąco i według potrzeb leśnicy dostarczają do stałych punktów siano, sianokiszonkę, buraki oraz lizawki solne. Po zakończeniu okresu dokarmiania, z nadejściem wiosny brogi i paśniki są uprzątane i dezynfekowane. Ponadto, na bieżąco wykonywane są konserwacje brogów lub w razie potrzeby budowane nowe.

W związku z nadejściem wiosny i wykonaniem czyszczenia miejsc zimowego dokarmiania w Nadleśnictwie Białowieża, słów kilka o tym zadaniu:

- ma na celu mechaniczne usunięcie pozostałości karmy, która nie została zjedzona przez żubry w okresie zimowym;

- prowadzi do usunięcia kału z otoczenia paśników i brogów, który może być wektorem min. pasożytów;

 - przeprowadzana jest dezynfekcja brogów, paśników co zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii i wirusów.

Podsumowując powyższe działanie, należy  stwierdzić że ma ono na celu przygotowanie higienicznych warunków do bytowania żubrów, a jak wiemy przy brogach i paśnikach zwierzęta w okresie jesienno-zimowym przebywają licznie i przez wiele dni.