Lista aktualności Lista aktualności

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Przyczyną wprowadzenia zakazu wstępu do lasu jest zagrożenie bezpieczeństwa publicznego związane z wystąpieniem w lasach zniszczenia oraz znacznego uszkodzenia drzewostanów przejawiające się masowym zamieraniem drzew i drzewostanów na skutek gradacji kornika drukarza z dużą liczbą drzew martwych, stanowiących realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia.

Zakaz wstępu został wprowadzony na:

  1. Szlaku zielonym – od ul. Krzyże do Trybu Pacowskiego; następnie od Drogi Narewkowskiej na zachód przecinając Tryb Grubolipny, Tryb Mokrołudzki, następnie przecinając drogę wojewódzką nr 689 Białowieża-Hajnówka w kierunku południowym, wzdłuż Rezerwatu Krajobrazowego Władysława Szafera, kończąc na drodze wojewódzkiej nr 689 przy Zwierzyńcu.
  2. Szlaku czarnym – od Trybu Zwierzynieckiego przez Rezerwat Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej, do końca tegoż rezerwatu.
  3. Trybie Jagiellońskim i szlaku niebieskim – od Trybu Zwierzynieckiego, następnie przechodzący w szlak niebieski, przecinając Tryb Mokrołudzki, Tryb Grubolipny, Tryb Pacowski, Drogę Królewską (Brukowaną), kończąc na drodze wojewódzkiej nr 689 Białowieża-Granica Państwa.

Poniżej obwieszczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża oraz mapa ilustrująca okresowy zakaz wstępu w Nadleśnictwie Białowieża z zamkniętymi szlakami turystycznymi i drogami leśnymi oraz miejscami postawienia tablic zakazu wstępu.

DO POBRANIA:

  • Obwieszczenie o zakazie wstępu do lasu - pobierz
  • Mapa z okresowym zakazem wstępu do lasu w Nadleśnictwie Białowieża - pobierz