Asset Publisher Asset Publisher

AMBASADOROWIE PAŃSTW UNESCO W PUSZCZY

Na zaproszenie Ministra Środowiska Jana Szyszko, 22 czerwca do Białowieży przybyła delegacja przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, w ramach wizji lokalnej w Obiekcie Dziedzictwa UNESCO „Białowieża Forest”.

Celem wizyty było zapoznanie gości ze sposobami zarządzania Puszczą Białowieską na obszarach objętych siecią Natura 2000, w części zarządzanej przez Lasy Państwowe. Na zaproszenie odpowiedziało 14 ambasad, jednak ze względu na bieżące obowiązki nie wszyscy ambasadorowie byli w stanie się zjawić w Białowieży. Wśród dyplomatów byli reprezentanci z takich krajów jak Cypr, Meksyk, Francja, Bangladesz, Kongo, Wietnam, Urugwaj, Rosja, Irak, Słowacja, Wielka Brytania, Nigeria, Kolumbia, Senegal i Kanada. W tym, Ich Ekscelencje Ambasadorowie – Mohammad Mahfuzur Rahman (Bangladesz), Vu Dang Dzung (Wietnam), Pablo Scheinera (Urugwaj), Asaad Sultan Hachem Abogulal (Irak), Dušan Krištofík (Słowacja), Adekunle Ogunsanya (Nigeria), Victoria Gonzalez Ariza (Kolumbia).  

Delegacja zapoznała się ze stanem faktycznym Puszczy, przedstawionym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża oraz prof. Jacka Hilszczańskiego z IBL. Delegacji towarzyszyli także przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Dyrekcji Generalnej LP a także Dyrekcji Regionalnej LP w Białymstoku. Widok zamarłych drzewostanów świerkowych wzbudzał wiele kontrowersji wśród gości, czego efektem były pytania kierowane do leśników oraz bezpośrednio do Ministra Środowiska, obecnego przez cały czas wizyty. Podczas części terenowej odbył się także briefing prasowy Ministra Środowiska, na który zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych oraz media. Nie obyło się bez trudnych pytań, ze strony dziennikarzy, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych, protestujących w Puszczy. Ostatnią część wizyty delegacji dyplomatów zaplanowano w Rezerwacie Pokazowym BPN, u „Króla Puszczy" ­– Żubra.