Asset Publisher Asset Publisher

EGZAMIN ZAWODOWY TECHNIKÓW LEŚNIKÓW

W ubiegłym tygodniu odbyły się egzaminy zawodowe dla uczniów m. in. techników leśnych.

Egzamin składał się z dwóch etapów: pisemnego oraz praktycznego. Część praktyczna dla uczniów Technikum Leśnego w Białowieży przebiegała na terenie Nadleśnictwa Białowieża – w leśnictwie Grudki. Do zdobywania kwalifikacji K2: Użytkowanie zasobów leśnych przystąpiło czterdziestu jeden uczniów IV klasy Technikum Leśnego w Białowieży.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie byli dobrze przygotowani do egzaminu i zdali go śpiewająco!