Asset Publisher Asset Publisher

INWENTARYZACJA ŻUBRÓW

Zgodnie z zaleceniami Białowieski Park Narodowy w dniach 25 i 26 styczniabr. przeprowadzono na terenie Nadleśnictwa Białowieża inwentaryzację żubrów.

Do akcji przygotowywaliśmy się już od weekendu, poprzez napełnienie brogów, paśników świeżym sianem, rozsypaniem gniecionego owsa i wystawieniem bel sianokiszonki.

Przygotowana stołówka zadziałała, gdyż wg wstępnych danych naliczono odpowiednio w dniach 25 i 26 stycznia br.: 43 oraz 56 żubrów. Dokładną liczbę żubrów zinwentaryzowaną na terenie nadleśnictwa podamy w późniejszym terminie, po analizie informacji z poszczególnych leśnictw.