Asset Publisher Asset Publisher

Jak skutecznie chronić płazy?

Wiosna to najlepszy czas na podglądanie życia płazów.

Po okresie hibernacji płazy rozpoczynają aktywne życie podejmując wędrówki na miejsca rozrodu. Do tego celu wybierają one różnorodne zbiorniki wodne. Czas przystąpienia do rozrodu, długość i intensywność pory godowej jest różna u poszczególnych gatunków i bardzo silnie uzależniona od warunków pogodowych.

To właśnie pilna obserwacja pobliskiego zbiornika wodnego pozwoli nam podejrzeć gatunki oraz zachowania płazów. Nie wszyscy też wiedzą, że każdy gatunek żaby, ropuchy, kumak, grzebiuszka czy rzekotka drzewna mają swoje, charakterystyczne dla siebie głosy godowe. W innej też formie składają skrzek.

Dlatego właśnie teraz Nadleśnictwo Białowieża przeprowadziło cykl zajęć edukacyjnych dla szkół gimnazjalnych oraz licealnych z regionu Puszczy Białowieskiej, poświęcony właśnie biologii i ekologii płazów. Młodzież poznała główne czynniki, stanowiące zagrożenie dla stanu populacji płazów nie tylko w Puszczy Białowieskiej, ale i na świecie. Przedstawione także zostały czynne metody ochrony płazów, takie jak tworzenie nowych zbiorników wodnych, które są potem wykorzystywane do rozrodu czy też minimalizowanie strat w populacjach płazów podczas wiosennych migracji.

Część terenowa obejmowała wizytę w pobliskim oczku wodnym i  obserwację żyjących tam płazów oraz dyskusję – gdzie żyją płazy i jak możemy im pomóc.  

Nadleśnictwo Białowieża przeprowadziło cykl zajęć edukacyjnych dla szkół gimnazjalnych oraz licealnych z regionu Puszczy Białowieskiej, poświęcony właśnie biologii i ekologii płazów.

Zajęcia poświęcone płazom Puszczy Białowieskiej  są częścią projektu realizowanego przez nadleśnictwa wchodzące w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska", dofinansowanego przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w ramach projektu „Dlaczego warto chronić czynnie. Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej". Każdy z uczestników projektu otrzymał zestaw startowy: bawełniany worek z nadrukiem, długopis, notatnik, ponczo przeciwdeszczowe oraz karty pracy. W zajęciach łącznie wzięło udział ponad 230 uczniów z ośmiu szkół.