Asset Publisher Asset Publisher

JODŁA POSPOLITA (ABIES ALBA)

Jodła pospolita, jeden z głównych gatunków lasotwórczych w Polsce i jest typowa dla górskich regionów środkowej i południowej Europy.

W Europie znane są tylko dwa kraje, w których rośnie naturalne na terenie nizinnych: Francja (Normandia) i Polska (Jata, Topór, Mienia, Rudka, Tisovik i inne). W Polsce dominują lasy na niżu (84,8%), natomiast powierzchnia lasów górskich wynosi – 8,5%.

Od prawie 200 lat w lasach europejskich obserwuje się spadek zasobów drzewnych i powierzchni zajmowanej przez jodłę pospolitą.

Uważa się, że zjawisko to wynikało z całego zespołu czynników o charakterze biotycznym i abiotycznym, w tym w dużej mierze z wpływu antropogenicznego.

Jedyna reliktowa populacja jodły pospolitej zachowana w Puszczy Białowieskiej zlokalizowana jest po stronie białoruskiej gdzie znajduje się uroczysko Tisovik (dawniej uroczysko Cisówka do 1939 r.).

Reliktowa populacja jodły w Tisovik-u znajduje się w odległości 8,5 km od najbliższego drzewostanu jodłowego nieznanego pochodzenia w polskiej części Puszczy Białowieskiej w oddziale 453Aa w leśnictwie Stoczek Nadleśnictwa Białowieża.

Oprócz drzewostanu w leśnictwie Stoczek występuje również grupa starych jodeł w oddziale 498Ci w leśnictwie Grudki Nadleśnictwa Białowieża.

Natomiast w Nadleśnictwie Hajnówka w 1996r. i 1998r. została stworzona przez prof. Adolfa Korczyka plantacja zachowawcza pół-rodów jodły pospolity pochodząca z uroczyska Tisovik.