Asset Publisher Asset Publisher

KOMUNIKAT DLA SAMORZĄDÓW POWIATU HAJNOWSKIEGO

Zakończono nabór i weryfikację wniosków dotyczących współdziałania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z jednostkami samorządu terytorialnego z powiatu hajnowskiego.

Na ten cel uruchomiono środki z funduszu leśnego na cele finansowania budowy, przebudowy lub remontowania dróg w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej. Lista dróg wykonywanych w ramach współpracy Lasów Państwowych z samorządami obejmuje 17 obiektów.

Cały Komunikat dla samorządów powiatu hajnowskiego

Są to drogi, na których kontynuowane są prace z roku ubiegłego:

Gmina Białowieża i Gmina Narewka – droga leśna – tzw. Droga Narewkowska;
Gmina Hajnówka – droga leśna – Sorocza Nóżka;
Gmina Białowieża – droga gminna – ul. Wojciechówka w Białowieży;
Gmina Białowieża – droga Teremiski – Dąbrowa;
Gmina Narewka – droga gminna – Bernacki Most – Podlewkowo;
Gmina Narew – droga gminna – Gramotne;
Gmina Hajnówka – droga gminna – Starzyna – Górny Gród;
Gmina Dubicze Cerkiewne – droga gminna – Jelonka – Czechy Orlańskie;
Powiat Hajnowski – droga powiatowa – Witowo – Długi Bród.

Natomiast w tym roku prace będą prowadzone na następujących drogach:

Gmina Białowieża – droga gminna – ul. Mostowa w Białowieży;
Gmina Białowieża – droga gminna – ul. Meleszkowska w Białowieży;
Gmina Białowieża – droga gminna – ul. Browska w Białowieży;
Gmina Hajnówka – droga gminna – Sosnówka – Orzeszkowo;
Gmina Hajnówka – droga gminna – Borysówka – Olchowa Kładka;
Gmina Narewka – droga gminna – Olchówka – Stare Masiewo;
Miasto Hajnówka – droga gminna – ul. Celna w Hajnówce;
Powiat Hajnowski – droga powiatowa – ul. Boćkowska w Kleszczelach.

Dodatkowo na liście rezerwowej znalazły się kolejne dwa obiekty:

Gmina Dubicze Cerkiewne – droga gminna – Jagodniki – Orzeszkowo;
Gmina Hajnówka – droga gminna – Jagodniki – Orzeszkowo.

Lasy Państwowe nie wykluczają, że po kolejnej weryfikacji środków związanych z rezerwą funduszu leśnego może być uruchomiona dodatkowa pula środków.