Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat w sprawie blokowania harwestera

W związku z blokowaniem przez aktywistów harwestera na terenie Nadleśnictwa Białowieża informujemy, że prace, które maszyna miała dziś wykonać, miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Wszelkie prace leśne na terenie Nadleśnictwa Białowieża po wydaniu postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostały ograniczone do niezbędnego usuwania martwych i osłabionych drzew stojących, m.in. wzdłuż dróg, szlaków i miejsc częstego przebywania ludzi (obiekty turystyczne itp.), aby zapewnić wszystkim bezpieczne korzystanie z lasu. Działania te są całkowicie zgodne z postanowieniem TSUE, które wyraźnie dopuszcza je w sytuacji  konieczności zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Prowadzone są także prace inne niż „aktywne działania gospodarki leśnej” w celu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków zwierząt, w tym ptaków, dla zachowania których ustanowiono Puszczę obszarem Natura 2000 – również odbywa się to w ramach określonych w postanowieniu Trybunału.

Przypominamy, że ta część Puszczy, która znajduje się w zarządzie nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka jest, podobnie jak całe Lasy Państwowe, powszechnie dostępna i na nadleśniczych ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym las osobom. Tymczasem praktycznie nie ma dnia, by w Puszczy suche, martwe świerki, zabite przez kornika, nie łamały się i wywracały w sposób trudny do przewidzenia, także na istniejące drogi i ścieżki. Blokowanie pracy maszyn lub pilarzy uniemożliwia nam usuwanie martwych drzew stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, to przykład skrajnej nieodpowiedzialności aktywistów!