Asset Publisher Asset Publisher

Konferencja "Stan ekosystemów w Puszczy Białowieskiej"

W konferencji, która odbyła się w dniu 28.01.2022 r. wzięli udział naukowcy i leśnicy z całego kraju, a także pracownicy parków narodowych i krajobrazowych, przedstawiciele rządowych i samorządowych instytucji oraz członkowie organizacji pozarządowych. W konferencji wziął również udział pan Edward Siarka Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa.

Eksperci rozmawiali o kondycji zasobów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej w kontekście prac nad powstaniem nowego planu zarządzania tym cennym obszarem.

 

To kluczowy dokument, który Polska jest zobowiązana opracować, aby Puszcza Białowieska mogła być dalej na liście UNESCO - powiedział Edward Siarka Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa. Dokument ma być gotowy do wiosny 2023 roku. Dodał również, że:  Praca nad wieloma częściami tego dokumentu już jest bardzo mocno zaawansowana. W tej chwili jest dostępny dokument dotyczący ochrony przeciwpożarowej, można już go recenzować. Są już także sporządzone plany urządzenia lasu. One na wiosnę tego roku też już będą gotowe, będzie więc okazja do tego, żeby dyskutować na ten temat. Oczywiście także wszystkie kwestie planów ochronnych, które muszą się w tym dokumencie znaleźć, także są już opracowywane, tak byśmy mogli pospinać te dokumenty, a przy okazji przeanalizować wszystkie dokumenty, które do tej pory powstały i które dotyczą gospodarowania na całym obszarze Puszczy Białowieskiej.

Zintegrowany plan o którym wypowiedział się Pełnomocnik Rządu określi sposoby zarządzania Puszczą Białowieską. Dokument opracowuje Instytut Ochrony Środowiska. Ma być odpowiedzią na to, jak chronić ten wyjątkowy obiekt przyrodniczy: Wyzwanie jest o tyle trudne, że mówimy o zintegrowanym planie, czyli musimy również uwzględnić działania strony białoruskiej, musimy też porozumieć się z nimi mimo tej wyjątkowej sytuacji na granicy, mimo tych trudnych obecnie relacji – powiedział Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa pan Edward Siarka.

Profesor Sławomir Bakier, członek rady naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, uzupełnił, że: konferencja jest pewnego rodzaju odtworzeniem forum dyskusyjnego dotyczącego kolejnego okresu zarządzania Puszczą Białowieską. (…) Myślę, że jest to bardzo potrzebna konferencja z bardzo prostego powodu: jeżeli podejmujemy jakieś decyzje związane z zarządzaniem Puszczą, to musimy wiedzieć, jaki jest jej stan aktualny, jakie są tendencje zmian i jeżeli te zmiany są korzystne, to iść w kierunku ich nawet przyspieszenia, jeżeli zaś są niekorzystne to zastanowić się w jaki sposób możemy im przeciwdziałać. Taką niekorzystną zmianą jest przede wszystkim spadek wód gruntowych. Już dzisiaj mówi się wprost, że kanały irygacyjne, które były pokopane i na początku wieku i trochę później powinny być w jakiś sposób zablokowane, żeby wstrzymać odpływ wody.

W gronie prelegentów znaleźli się m.in.: p.o. zastępcy dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej Jan Tabor, który przedstawił obszerny raport o stanie lasów Puszczy Białowieskiej. Z kolei prof. Bogdan Brzeziecki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, omawiał narzędzia kształtowania struktury drzewostanów puszczańskich. Natomiast w tematykę opracowywanego planu zarządzania Puszczą Białowieską wprowadziła słuchaczy Barbara Rajkowska z Ośrodka Zrównoważonego Rozwoju Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Konferencję pn. „Stan ekosystemów w Puszczy Białowieskiej” zorganizowały Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej. Honorowego patronatu udzieliło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.