Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje społeczne

Dyrektor IBL zawiadamia o udostępnieniu do konsultacji społecznych projektu Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko.

  1. Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
  2. Projekt Planu wraz z Prognozą umieszczony jest na stronie BIP IBL.
  3. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu Planu i do Prognozy w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie od dnia 10 stycznia 2022 r. przez okres 21 dni.

Więcej informacji w OGŁOSZENIU oraz pod adresem:

http://bip.ibles.pl/artykul/139/379/ogloszenie-o-udostepnieniu-projektu-do-konsultacji-spolecznych