Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile odwiedzili Puszczę Białowieską

Puszcza Białowieska to obiekt wyjątkowy. Leśników z Polski i zagranicy oraz badaczy lasu przyciąga tu możliwość obserwacji kompleksu leśnego poddanego różnym formom ochrony oraz gradacja kornika drukarza. Masowe pojawy owada przybrały rozmiar klęski ekologicznej i spowodowały zamarcie wielu hektarów drzewostanów.

Program wizyty obejmował prezentację historii rozwoju trwającej obecnie gradacji kornika drukarza na terenie nadleśnictwa na powierzchniach dotkniętych tym zjawiskiem. Przedmiotem dyskusji były metody ograniczania rozwoju gradacji kornika oraz najlepsze praktyki w zakresie odnowienia lasu. Kolejnym punktem programu była problematyka związana z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego. Ten aspekt pracy leśników został omówiony w Rezerwacie Krajobrazowym Władysława Szafera. Wizyta zakończyła się spacerem ścieżką edukacyjną „Żebra Żubra".

Leśnicy reprezentujący RDLP Piła należą do Oddziału Noteckiego Polskiego Towarzystwa Leśnego. W szeregach organizacji działają nie tylko pracownicy Lasów Państwowych ale również naukowcy i praktycy. Członkami PTL mogą być również, i są, ludzie zainteresowani lasem, lecz nie związani z nim zawodowo. Do Polskiego Towarzystwa Leśnego należą oprócz leśników reprezentanci innych zawodów. Szeregi towarzystwa otwarte są dla każdego, komu nie jest obojętny los i stan polskich lasów.

Priorytetowymi działaniami towarzystwa jest inicjowanie badań naukowych na potrzeby leśnictwa oraz popularyzacja wiedzy leśnej, zarówno wśród samych leśników, jak i w całym społeczeństwie. Centralnym punktem działalności wydawniczej jest czasopismo „Sylwan".