Asset Publisher Asset Publisher

LICZNE ODWIEDZINY W NADLEŚNICTWIE BIAŁOWIEŻA

Przez ostatnie kilka tygodni Nadleśnictwo Białowieża odwiedzane jest przez wielu turystów i specjalistów, chcących poznać prawdę na temat sytuacji w Puszczy Białowieskiej.

Białowiescy leśnicy w roli gospodarzy rzetelnie zapoznają gości z tematem, który od wielu miesięcy jest przedstawiany w mediach w różny, nie zawsze spójny sposób.

Z początkiem czerwca, gościliśmy grupę leśników z Belgii – pracowników Agencji Ochrony Środowiska, Administracji Leśnej, w tym także właścicieli lasów i pracowników leśnych biur konsultingowych. Goście byli żywo zainteresowani polskim modelem leśnictwa oraz tym, co się dzieje obecnie w Puszczy Białowieskiej. Dla wielu z nich zetknięcie się z obrazem Puszczy, innym niż prezentowany przez pryzmat obrazu Białowieskiego Parku Narodowego było prawdziwym szokiem. Podczas wizyty wyjaśnione zostały kwestie między innymi podziału Puszczy na 4 jednostki, które nią zarządzają. Oprócz części terenowej, goście odwiedzili także wieżę widokową w dolinie Narewki, wybudowaną w ramach projektu Life+ „Ochrona Orlika krzykliwego Clanga pomarina na wybranych obszarach Natura 2000", skąd mogli wypatrywać tego „skrzydlatego drapieżcy".

W pierwszy tydzień czerwca Nadleśnictwo Białowieża odwiedzili także leśnicy RDLP Toruń. Goście wzięli udział w szkoleniu terenowym związanym z pracą białowieskich leśników. Nie obyło się bez wizji terenowej na powierzchniach, gdzie najbardziej widać skutki gradacji kornika drukarza oraz w Rezerwacie Krajobrazowym Władysława Szafera, gdzie przedmiot ochrony konserwatorskiej uległ w większości degradacji. 

W drugim i trzecim tygodniu czerwca, Nadleśnictwo Białowieża odwiedzili leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku oraz z Nadleśnictwa Jędrzejów z RDLP w Radomiu. Goście uczestniczyli w szkoleniach terenowych organizowanych przed Nadleśnictwo Białowieża, o tematyce związanej z wyzwaniami stojącymi przed leśnikami z Puszczy Białowieskiej. W terenie, goście zostali zapoznani ze skalą i skutkami gradacji kornika drukarza. Przykrym wspomnieniem będzie widok drzewostanów świerkowych zdegradowanych przez kornika. 

Kolejnymi gośćmi, którzy odwiedzili nasze Nadleśnictwo, była grupa leśników z Nadleśnictwa Zaporowo z RDLP w Olsztynie, którzy uczestniczyli w szkoleniu terenowym. Temat szkolenia związany był z metodami ograniczania rozwoju gradacji kornika drukarza oraz najlepszymi praktykami odnawiania lasu w gniazdach pokornikowych. Podczas części terenowej szkolenia, nasi goście odwiedzili leśnictwo Stoczek, gdzie przedstawiono dynamiczne odnawianie się graba w martwych drzewostanach świerkowych. Grab jest gatunkiem, który bardzo szybko wkracza w luki, powstałe w wyniku wiatrołomów, lub w tym wypadku, w miejsca martwych świerków. Często jest tak liczny, że ogranicza tym samym rozwój innych gatunków drzew. W rezerwacie krajobrazowym Władysława Szafera przedstawione zostało zagadnienie bezpieczeństwa publicznego i zagrożenia pożarowego powstałego w wyniku pojawienia się dużej ilością martwych drzew.

Sprawa Puszczy Białowieskiej jest gorącym tematem w dyskusjach także między leśnikami w Europie, W związku z tym, do Białowieży przybyła grupa pracowników naukowych wydziału leśnego Uniwersytetu Aleksandrasa Stulginskisa na Litwie. Grupa przyjechała do Białowieży pod opieką dr inż. Kamila Bielaka z Katedry Hodowli Lasu SGGW. Wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Białowieża litewscy leśnicy obejrzeli fachowym okiem powierzchnie, gdzie widać nie tylko smutny obraz martwego lasu, lecz także udane odnowienia, przy użyciu inżynierii leśnej. Goście zainicjowali gorącą dyskusję, w której poruszali takie kwestie, jak kierunek, w którym idzie rozwój strategii zarządzanie Puszczą przez leśników oraz o możliwości stosowania planowanych zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych, które zamarły na skutek gradacji kornika. Wizytę podsumowano spacerem po ścieżce edukacyjnym „Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich".