Asset Publisher Asset Publisher

Lokalni mieszkańcy o Puszczy Białowieskiej

Aż 96 proc. ankietowanych mieszkańców puszczańskich gmin jest za usuwaniem martwych drzew, które rosną wzdłuż dróg i szlaków turystycznych w Puszczy Białowieskiej – poza obszarem parku narodowego i rezerwatami – wynika z ankiety przeprowadzonej na przełomie listopada i grudnia przez PBS.

Na pytania ankieterów odpowiadali mieszkańcy trzech gmin – Białowieża, Hajnówka i Narewka. To osoby, które na co dzień stykają się z problemami wynikającymi z gradacji kornika drukarza, zamieraniem drzew oraz zagrożeniem powodowanym przez łamiące się na drogi drzewa.

Z badań przeprowadzonych przez PBS wynika, że w ciągu tego roku aż 86 proc. ankietowanych było w Puszczy Białowieskiej, w tym 100 proc. biorących udział w badaniu mieszkańców gminy Narewka.

Dla porównania, w ogólnopolskich badaniach na to pytanie pozytywnie odpowiedziało zaledwie 1 proc. ankietowanych, a 74 proc. badanych nigdy nie było w Puszczy Białowieskiej.

Wśród ankietowanych mieszkańców puszczańskich gmin aż 96 proc. jest za usuwaniem martwych drzew, które rosną wzdłuż dróg i szlaków turystycznych w Puszczy Białowieskiej – poza obszarem parku narodowego i rezerwatami.

Niewiele mniej osób (92 proc.) uważa, że na tym samym terenie należy usuwać wszystkie drzewa zaatakowane przez kornika drukarza, aby ochronić pozostałe, zdrowe drzewa przed tym szkodnikiem.

W czasie badania zadano także pytanie o zgodę na usuwanie drzew, poza BPN oraz rezerwatami, w celu czynnej ochrony przyrody, czyli realizacji Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000. Dla 81 proc. biorących udział w badaniu działanie takie jest dopuszczalne. Ponad 70 proc. zgodziła się także, że należy wycinać drzewa zgodnie z Planem Urządzania Lasu.

Aż 75 proc. ankietowanych uważa, że w Puszczy Białowieskiej na równi należy chronić bogactwa flory i fauny oraz zachodzące tam procesy. Natomiast rozkład osób uważających, że należy chronić tylko jeden z wymienionych elementów jest zbliżony: 10 proc. jest za ochroną procesów zachodzących w Puszczy, a 8 proc. za ochroną fauny i flory.

Ankieterzy zadali pytanie, kto, według osób mieszkających w puszczańskich gminach, powinien zarządzać lasami Puszczy Białowieskiej. Dla 61 proc. odpowiadających obecny podział pomiędzy BPN i Lasy Państwowe powinien pozostać. 24 proc. ankietowanych jest zdania, że tym terenem powinny zarządzać wyłącznie LP, a 10 proc. chce, aby puszczą zarządzał tylko BPN.

Badanie metodą wywiadu bezpośredniego przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia 2017 r. Wzięło w niej udział 300 mieszkańców (powyżej 15. r.ż.) trzech gmin - Białowieża, Hajnówka i Narewka.