Asset Publisher Asset Publisher

Minister środowiska odwiedził Puszczę Białowieską

12 kwietnia Minister Środowiska Jan Szyszko powiedział, że nie chce rozmawiać o Puszczy Białowieskiej w ministerialnych gabinetach, zaprosił więc chętnych na popołudnie do puszczy, do której sam dojechał.

Minister spotkał się z dziennikarzami i mieszkańcami regionu Puszczy Białowieskiej przy drodze dojazdowej do rezerwatu pokazowego żubrów na trasie Hajnówka-Białowieża. Czekało na niego w tym miejscu kilkuset okolicznych mieszkańców, którzy przywitali go brawami. Minister przemawiał na tle powalonych i pościnanych drzew zaatakowanych przez kornika drukarza. "Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że błędnymi decyzjami gospodarczymi, ze względu na krótkotrwałe cele polityczne zmanipulowano fakty, doprowadzono do dezinformacji na szczeblu międzynarodowym i doprowadzono do tego, co państwo tu widzicie" – stwierdził Jan Szyszko.

"Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju krytykę również, na wszelkiego rodzaju argumenty, ale te argumenty muszą być poparte wiedzą i faktami. Ekologia to nauka, nauka, u której podstaw leży ogromna widza przyrodnicza i matematyka. Tu wszystko można pomierzyć i wszystko można ocenić. Ten eksperyment, bo tak go można nazwać (…) będzie również dokładnie analizowany pod względem ekonomicznym" - mówił minister Szyszko.

Podczas ponad godzinnego spotkania minister środowiska powiedział również, że: "W tej chwili głównym celem jest zahamowanie procesu destrukcji siedlisk ważnych z punktu widzenia UE, jak również siedlisk dla gatunków, które również są ważne z punktu widzenia UE. Jesteśmy w Unii Europejskiej, zobowiązaliśmy się do przestrzegania prawa, zobowiązaliśmy się do wprowadzenia Natury 2000 i musimy dbać o te siedliska, które żeśmy wyznaczyli".

Minister informował, że ruszyła już inwentaryzacja zasobów puszczy, zapraszał też do Puszczy Białowieskiej ludzi z całego świata, po to, aby pokazać, że proces degradacji siedlisk puszczańskich można odwrócić tak, żeby lasy były znowu pięknym, rosnącym lasem z zachowanymi siedliskami i z gatunkami priorytetowymi.

Minister Środowiska przypomniał, że w ramach programu w jednej trzeciej terenu lasów gospodarczych w puszczy nie będą prowadzone żadne działania, na pozostałym terenie będzie wdrażany program naprawczy, zgodnie z najlepszą wiedzą przyrodniczą, ekologii lasu, hodowli i ochrony lasu.