Asset Publisher Asset Publisher

MINISTER ŚRODOWISKA Z WIZYTĄ W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

- Patrząc wszystkim prosto w oczy mogę powiedzieć, że obecnie w Puszczy Białowieskiej leśnicy prowadzą tylko prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, zgodnie z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości.

- Patrząc wszystkim prosto w oczy mogę powiedzieć, że obecnie w Puszczy Białowieskiej leśnicy prowadzą tylko prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, zgodnie z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości. Osobiście to sprawdzałem – zapewnił podczas konferencji w Białowieży 1 lutego minister środowiska Henryk Kowalczyk. W pierwszej od chwili objęcia stanowiska wizycie w Puszczy ministrowi towarzyszył dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.

Minister środowiska oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny spotkał się z leśnikami w Ośrodku Edukacji Leśnej Jagiellońskie.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele RDOŚ w Białymstoku, Białowieskiego Parku Narodowego i członkowie Zespołu opiniotwórczo-doradczego w zakresie usuwania drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa publicznego w Puszczy Białowieskiej.

Komunikat ministerstwa dotyczący ustaleń w sprawie Puszczy Białowieskiej 

Podczas części terenowej w leśnictwach Stoczek i Batorówka (Nadleśnictwo Białowieża) pokazano powierzchnie, gdzie prowadzone są odnowienia, z których usunięto martwe świerki zabite przez kornika drukarza oraz usuwanie martwych drzew i pozostawianie ich na gruncie w rezerwacie przyrody i w strefie referencyjnej. Omówiono również problem zagrożenia pożarowego, które wzrasta w miejscach nagromadzenia suchych drzew i pojawiającego się, w prześwietlonych drzewostanach, trzcinnika.

Więcej na temat sporu wokół Puszczy Białowieskiej

Henryk Kowalczyk oraz dyrektor generalny LP spotkał się również  z samorządami i mieszkańcami Puszczy Białowieskiej. Na otwarte dla wszystkich spotkanie przyszło ponad 100 osób.

Minister Henryk Kowalczyk zapowiedział m.in. powołanie  zespół ekspertów, którzy wypracują plan ochrony dla Puszczy. W jego skład wejdą ekolodzy, leśnicy oraz przedstawiciele lokalnej społeczności i eksperci zagraniczni.Zadaniem zespołu będzie opracowanie zadań ochronnych w Puszczy Białowieskiej, z uwzględnieniem wymogów prawa polskiego, europejskiego oraz UNESCO.

Wszystkie ustalenia i zalecenia TSUE - powiedział minister środowiska, nawiązując do zbliżającego się kolejnego terminu posiedzenia TSUE - po zawieszeniu wszelkich prac gospodarki leśnej, za wyjątkiem tych polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa są wykonywane. Z czystym sumieniem mogę patrzeć w oczy zarówno komisarzowi jak i rzecznikowi generalnemu TSUE, że wszelkie zalecenia realizujemy.

Minister zapowiedział kolejne spotkania z mieszkańcami Puszczy Białowieskiej oraz wszystkimi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną przyrody w Puszczy.