Asset Publisher Asset Publisher

Ogień w Puszczy

We środę 21 czerwca na granicy nadleśnictw Białowieża i Hajnówka, w okolicach miejscowości Czerlonka Leśna wybucha pożar.

Ogień pojawił się w młodniku świerkowo-sosnowym. Na miejscu niemal natychmiast stawia się samochód patrolowo-gaśniczy Lasów Państwowych i kilka jednostek straży pożarnej. Leśnicy z Hajnówki i Białowieży sprawnie kierują kolejne samochody gaśnicze na miejsce pożaru. Szybko powstaje sztab kryzysowy, kontrolujący sytuację z pobliskiej leśniczówki Nadleśnictwa Hajnówka.

Akcję mocno utrudnia wysoka temperatura i silne podmuchy wiatru, strażacy polewają więc wodą granicę lasu – tak, aby pożar nie przedostał się przez drogę na kolejne obszary lasu. Udaje się dzięki szybkiej lokalizacji pożaru i sprawnym działaniom gaszących. Tu do ugaszenia pożaru wystarczają same jednostki naziemne.

Po niedługim czasie 2 kilometry dalej na południowy zachód w kilku miejscach w kilku miejscach znów pojawia się ogień. Same auta gaśnicze nie wystarczają, konieczny jest zrzut wody przez specjalny samolot patrolowo-gaśniczy, będący w dyspozycji Lasów Państwowych.

To na szczęście były tylko ćwiczenia pod kryptonimem „Białowieża 2017". Do ćwiczeń zaangażowane zostały siły i środki Kompanii Gaśniczej „Białystok" oraz Plutonu Logistycznego „Białystok" Centralnego Odwodu Operacyjnego. Wzięło w nich udział ponad 20 pojazdów pożarniczych oraz około 70 strażaków z pododdziałów odwodów operacyjnych, wytypowanych sił i środków Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), które zostały zadysponowane przez Stanowisko Kierowania Komendanta PSP w Hajnówce, a także służba leśna nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka.

Zmiany w drzewostanach powstałe na skutek gradacji kornika drukarza, ich zamieranie, gromadzenie się ogromnych ilości martwego drewna oraz bujny wzrost pokrywy trawiastej sprawiły, że zagrożenie pożarowe w Puszczy Białowieskiej znacznie wzrosło. Skala zjawiska, troska leśników o bezpieczeństwo pożarowe Puszczy oraz mieszkańców z miejscowości położonych w jej pobliżu obligują do podejmowania zdecydowanych działań w tym zakresie.

Przeprowadzone ćwiczenia były m.in. realizacją jednego z wniosków ze spotkań pt. „Zagrożenie pożarowe w Puszczy Białowieskiej, podniesienie poziomu zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych Puszczy". Oprócz tego w przygotowaniu jest także „Plan zabezpieczenia przeciwpożarowego Puszczy Białowieskiej" dla wszystkich jednostek organizacyjnych zarządzających lasami Puszczy Białowieskiej, który ma określać konieczne działania, docelową sieć dojazdów pożarowych oraz infrastrukturę niezbędną dla bezpieczeństwa pożarowego.

Takie ćwiczenia podnoszą efektywność współdziałania służb, doskonalą umiejętności i pomagają wypracować skuteczny model współpracy pracowników Lasów Państwowych i ratowników krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) w zakresie zapobiegania i likwidacji zagrożeń pożarowych na obszarach leśnym.

W terenie tak specyficznym jakim jest las, współpraca jednostek straży pożarnej z leśnikami jest kluczowa dla skutecznych interwencji. Mamy nadzieję, że w Puszczy Białowieskiej nie będziemy musieli sprawdzać się w rzeczywistej akcji…