Asset Publisher Asset Publisher

Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej leśnikom

Odsłonięcie tablicy memoratywnej, upamiętniającej istnienie Administracji Lasów Państwowych w Białowieży miało miejsce 5 października br. Pan Andrzej Józef Nowak - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Pan prof. Jacek Hilszczański - Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Pani Małgorzata Kierzkowska - Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uroczyście odsłonili tablicę.

Tablica została umieszczona na budynku Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży, który jest wpisany do rejestru zabytków. W okresie międzywojennym zajmowany był przez instytucje Lasów Państwowych.

To niezwykle ważne upamiętnienie białowieskich leśników wpisuje się w cykl wydarzeń związanych z 100 rocznicą utworzenia Lasów Państwowych oraz 80-lecie istnienia białostockiej dyrekcji Lasów Państwowych.

Uroczystość zgromadziła dużą liczbę osób, a w tym: kierowników jednostek organizacyjnych RDLP w Białymstoku, Dyrekcję, nauczycieli i uczniów Technikum Leśnego w Białowieży oraz lokalne władze samorządowe, duchowieństwo i przedstawicieli służb mundurowych.

Po uroczystym odsłonięciu tablicy uczestnicy udali się do auli internatu Technikum Leśnego, gdzie odbyła się projekcja filmu „Loret – leśnik z charakterem” i spotkanie autorskie z reżyserem filmu Panem Marcinem Głowackim i Panem Lesławem Żurkiem, który zagrał główną rolę, czyli dyrektora Adama Loreta.

Podczas wydarzenia miał miejsce również wykład Pana Bogusława Kosela na temat historii leśnictwa w Puszczy Białowieskiej.

Należy również wspomnieć, że przed głównymi uroczystościami Pan Andrzej Józef Nowak - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w asyście nadleśniczych Nadleśnictw Białowieża i Hajnówka złożył wiązankę przy obelisku pierwszego dyrektora Lasów Państwowych – Adama Loreta, znajdującego się tuż obok wejścia do budynku pocztowego w Białowieży.