Asset Publisher Asset Publisher

W BIAŁOWIEŻY ODSŁONIĘTO POMNIK PAMIĘCI SYBIRAKÓW

24 marca w Białowieży odsłonięty został pomnik poświęcony mieszkańcom regionu deportowanym na Syberię w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, której przewodniczył arcybiskup Józef Guzdek. Po odsłonięciu pomnika w auli Technikum Leśnego odbyło się spotkanie z historykami z Muzeum Pamięci Sybiru i występ artystyczny młodzieży z technikum.
 
W uroczystości oprócz zaproszonych gości wzięli udział Sybiracy z Hajnówki i Białowieży – w tym Paweł Szpakowicz, który jako dziecko wraz z całą rodziną, właśnie stąd został wywieziony na Wschód.
 
Reprezentanci Związku Sybiraków – Paweł Szpakowicz, Helena Okołów i Lech Nowacki umieścili w podstawie pomnika kapsułę czasu zawierającą ustaloną do tej pory listę nazwisk osób deportowanych z rejonu Puszczy Białowieskiej.
 
Pomnik został zlokalizowany nieopodal dawnej stacji kolejowej Białowieża Towarowa, miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo - skąd bowiem w 1940 r. odjechał pierwszy transport zesłańców.
 
Upamiętnienie jest wspólnym dziełem Białowieskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Puszczy, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, wójta Gminy Białowieża Alberta Litwinowicza, białowieskich proboszczów: ks. kan. Bogdana Popławskiego i ks. prot. Sergiusza Korcha, dyrektora RDLP Białystok Andrzeja Nowaka, nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża Dariusza Skirko i dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży - Anny Kulbackiej.
 
Pamięć o Sybirakach wciąż jest żywa!