Asset Publisher Asset Publisher

WIZYTA STUDYJNA DELEGACJI WĘGIERSKIEJ

Pod koniec września Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku gościła delegację z Węgier, w której skład weszły dwie przedstawicielki Ministerstwa Rolnictwa Węgier oraz pracownik Parku Narodowego Wzgórz Balatońskich – jednego z dziesięciu takich obiektów funkcjonujących w tym kraju.

Wizyta studyjna była jedną z szeregu takich wizyt, zaplanowanych w ramach realizowanego projektu LIFE „Capacity Building in Hungary”, których celem jest pozyskanie wiedzy o czynnikach, które zdecydowały o sukcesie zakończonych projektów LIFE.

Wizyta w Puszczy Białowieskiej stała się doskonałą okazją do zapoznania gości z działaniami prowadzonymi przez Lasy Państwowe, podczas realizacji projektu LIFE „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000”. Wraz z pracownikami Nadleśnictwa Białowieża, zaprezentowano gościom efekty zrealizowanych zadań w terenie, a także omówiono problemy napotykane przy ich wdrażaniu oraz działania mające na celu utrzymanie osiągniętych rezultatów.

Korzystając z okazji przedstawiono również bieżącą sytuację w Puszczy Białowieskiej, związaną z zamieraniem drzewostanów i wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, będących konsekwencją gradacji kornika drukarza.