Asset Publisher Asset Publisher

Zagraniczni dyplomaci poznawali Puszczę

9 maja gościliśmy przedstawicieli ambasad m.in. Chorwacji, Hiszpanii, Australii, Niemiec, Bułgarii i Indonezji.

Grupie przewodził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – dr inż. Andrzej Konieczny. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Białowieskiego Parku Narodowego i Zakładu Lasów Naturalnych IBL oraz leśnicy z RDLP w Białymstoku i puszczańskich nadleśnictw.

Podczas spotkania leśnicy przedstawili sposoby zarządzania i ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w Puszczy Białowieskiej oraz negatywne skutki biernej ochrony przyrody w sytuacji niespotykanej od wielu lat gradacji kornika drukarza.

Na pięciu powierzchniach zaprezentowano różnorodne zagadnienia dotyczące ochrony Puszczy Białowieskiej. Niedaleko uroczyska Hajduki przedstawiono aspekty związane z przebudową drzewostanów. W Rezerwacie Krajobrazowym Władysława Szafera zaprezentowano konsekwencje biernej ochrony przyrody w kontekście celu ochrony rezerwatu oraz problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego. W drzewostanach gospodarczych i młodszych w strefie referencyjnej rozmawiano o skutkach gradacji kornika drukarza dla siedliska grądu subkontynentalnego – 9170. Ambasadorzy dowiedzieli się m.in., że z jednego zasiedlonego przez kornika drzewa pozostawionego w lesie owady te zasiedlają około 30 kolejnych.

fot. Łukasz Ławrysz

Ważnym elementem dyskusji były wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego. Leśnicy poruszyli też kwestie roli martwego drewna w ekosystemach leśnych.