Asset Publisher Asset Publisher

ZAPRASZAMY NA SPACER PRZEZ PUSZCZAŃSKIE KRAJOBRAZY

Z przyjemnością informujemy, że po kilkuletniej przerwie na ścieżce edukacyjnej „Krajobrazy Puszczy” ponownie umieszczone zostały tablice edukacyjne.

Ścieżka prezentuje różne krajobrazy występujące w Puszczy Białowieskiej: od leśnych naturalnych (rezerwat „Wysokie Bagno”) przez leśne zmienione przez człowieka, po tereny rolnicze i rekultywowane. Wędrując ścieżką przetniemy także dolinę Narewki – rzeki biorącej początek z obszarów bagiennych białoruskiej części Puszczy Białowieskiej.

Wzdłuż ścieżki umieszczonych jest 14 przystanków z tablicami prezentującymi odpowiednio dobrane zagadnienia. Wśród poruszanych tematów znajdują się te związane z  widzianymi ze ścieżki zbiorowiskami leśnymi, pomnikami przyrody, hodowlą lasu, łowiectwem, czy obecnością gatunków inwazyjnych. Zwracamy także uwagę na dziedzictwo kulturowe – bartnictwo, kurhany, mielerze, kolejki wąskotorowe, czy zabytkowe zabudowania Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”. Należne miejsce otrzymały także owady społeczne.

Na pewnym odcinku ścieżka wiedzie przez rezerwat przyrody Wysokie Bagno. Rezerwat ten, o powierzchni około 78 ha, powołany został w 1979 r. w celu zachowania borealnej świerczyny na torfie oraz fragmentu doliny rzeki Narewki. Oprócz dominującej tu borealnej świerczyny na torfie zbudowanej ze świerka, brzozy omszonej i sosny w rezerwacie występują także olsy, łęgi olszowo-jesionowe i bory mieszane. Dolinę rzeki porastają łąki turzycowe przechodzące w torfowiska niskie. Do występujących tu rarytasów florystycznych możemy zaliczyć storczyki: listerę sercowatą oraz storczyk męski. Spotykać można tu też interesujące gatunki grzybów, np. gwiazdosz potrójny. O każdej porze roku spacer umili nam z pewnością śpiew ptaków.

W zależności od czasu, sił oraz zainteresowań mogą Państwo wybrać jeden z dwóch wariantów wędrówki: 

  • krótszy to pętla o długości ok. 3 km;
  • dłuższy o długości niemal 6 km prowadzi do Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”.

Serdecznie zapraszamy na spacer ścieżką „Krajobrazy Puszczy”!