Asset Publisher Asset Publisher

Zatwierdzenie aneksów planu urządzania lasu w Nadleśnictwach Białowieża i Browsk.

Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Edward Siarka podczas spotkania w Białowieskim Parku Narodowym zatwierdził aneksy dla Nadleśnictw Białowieża i Browsk.

Pisma zatwierdzające aneksy w załączeniu.